S-k.de

Witaj na naszym blogu

Powstrzymać hałas

brama przeciwpożarowa montaż pomp ciepła

Nie można dziwić się temu, że ludzie mają potrzebę funkcjonowania w przyjaznych im warunkach. Takich, które pozwalają im spokojnie spędzać czas, pracować, odpoczywać po pracy, oddawać się rozrywkom czy opiece nad dziećmi. Naukowcy nie mają wątpliwości, że jednym z czynników potrafiących diametralnie obniżyć jakość życia jest hałas. Głośne dźwięki docierające do nas często i regularnie w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do rozstroju nerwowego oraz pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Jednocześnie cywilizacja, w jakiej żyjemy coraz częściej sprawia, że wszelkiego rodzaju hałasów jest wokół nas zbyt wiele, a to rodzi problemy. Lepsze drogi – mniejszy hałas Do najlepiej opisanych i przy tym szczególnie dokuczliwych źródeł hałasu należy ruch uliczny oraz, szerzej rzecz ujmując, drogowy. Samochody osobowe oraz ciężarowe poruszające się w sporej liczbie są w stanie generować hałas o dużej intensywności, a co za tym idzie obniżać komfort codziennego funkcjonowania z punktu widzenia tysięcy osób.

Oznacza to, że trzeba w miarę możliwości wdrażać pewne rozwiązania, jakie przyczynią się do redukcji niepożądanych odgłosów. Jakie sposoby na to są dziś znane i praktykowane? Zmieniły się technologie budowy dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych. Na drodze modernizacji i zastępowania starych materiałów tymi nowego typu udaje się budować drogi, jakie nie sprzyjają tak intensywnej „dystrybucji” hałasu. Lepsza amortyzacja ma tu duże znaczenie, choć trzeba jasno powiedzieć, iż nawet najlepsza nawierzchnia nie jest zdolna zniwelować odgłosów generowanych przez silniki aut, szczególnie tych o większych gabarytach. Mieszkający wzdłuż tras przelotowych mają więc spory problem. Gdzie ekran akustyczny to konieczność? Kiedy modernizowanie nawierzchni to za mało, należy odwołać się do innych rozwiązań. W tym momencie do głosu dochodzą ekrany akustyczne, które od lat zaliczane są do najskuteczniejszych sposobów ograniczania ekspozycji na hałas drogowy.

Dzięki specjalnej konstrukcji ekrany są w stanie pochłaniać decybele i diametralnie ograniczać słyszalność wszelkich odgłosów po stronie mieszkańców. Bywa, że wzdłuż ruchliwych tras położone są bloki mieszkalne oraz domy jednorodzinne. Montaż ekranów w takich lokalizacjach jest w gruncie rzeczy czymś oczywistym. Oczywiście ekran akustyczny jaki zostanie postawiony w danej lokalizacji musi spełniać odpowiednie wymogi techniczne. Musi zostać wyprodukowany przez firmę ze specjalizacją w tym zakresie i wykonany ze specjalnych materiałów. Istotne są takie kryteria jak grubość ekranu, a także jego wysokość. Pod tym względem nie ma mowy o jakichkolwiek kompromisach, albowiem wszelkie odchylenia technologiczne mogą przekładać się na niższą efektywność ekranów.

Nie zawsze też inwestor jest skory, by z własnej inicjatywy weryfikować konieczność postawienia takiej bariery – ważne, by presję w tym zakresie wywarli najbardziej zainteresowani.

www.plbus.pl